EUROFARM

EUROFARM je petogodišnji projekat koji vodi Dr Marc Vander Linden, započet u oktobru 2012. Eurofarm je finansiran od strane European Research Council-a, a pokrenut na Arheološkom Institutu londonskog univerziteta, University College London.

Ovaj projekat proučavaće transmisiju zemljoradničkih običaja i pratećih tehnoloških inovacija (korišćenje terena, grnčarija, tehnologija obrade kamena) na zapadnom Balkanu tokom 6. i 5. milenijuma p.n.e., kroz kombinaciju prikupljanja novih podataka (nalazišta u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, ispitivanja u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, pristup muzejskim kolekcijama), analize i agentnog modelirenja. Odabrano područje istraživanja nudi jedinstvenu mogućnost sagledavanja nastanka i ranog širenja dva kulturna pravca – kopneni i morski – zaslužna za uvodjenje zemljoradnje u veći deo Evrope.

Dok su raniji radovi bili fokusirani na identifikaciju ljudskog uticaja povezanih sa ovim procesom (npr. dolazeći zemljoradnici nasuprot sakupljačima), EUROFARM uzima u obzir širenje zemljoradnje sa tačke gledišta prenosa inovacija, tj. kako neko postaje zemljoradnik. Analiza će karakterisati nadležnosti i znanja potrebna za transmisiju svake od navedenih inovacija, u svakoj oblasti. Agentsko modeliranje imaće za cilj da poredi ove tehnologije i meri njihove pojedinačne uticaje na uobličavanje razlike između kopnenog i morskog pravca u neolitizaciji.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: